Regulamin

1. Potwierdzam, że mam ukończone 16 lat.

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Dorotę Chomontowską oraz przechowywanie tych danych w celach marketingowych, w tym przesyłania mi informacji o ofertach i promocjach drogą mailową, SMS-ową lub telefoniczną.

3. Zgadzam się na wykorzystanie mojego wizerunku w celach marketingowych przez Dorotę Chomontowską podczas wydarzeń organizowanych przez firmę.

4. Dorota Chomontowska zastrzega sobie prawo do odmowy udziału w spotkaniach osobom, które nie spełniają powyższych warunków uczestnictwa.

5. Istnieje możliwość przeniesienia biletu na kolejne spotkanie, pod warunkiem poinformowania o tym Dorotę Chomontowską nie później niż 72 godziny przed rozpoczęciem spotkania; bilety nie podlegają zwrotowi.

6.Dorota Chomontowska nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z uczestnictwa w spotkaniach.

7. Dorota Chomontowska zastrzega sobie prawo do zmiany daty, lokalizacji spotkania oraz programu wydarzenia.

8. W przypadku odwołania spotkania z przyczyn niezależnych od Doroty Chomontowskiej, uczestnicy zostaną poinformowani na adres e-mail podany podczas rejestracji, a ich bilety przeniesione na następne spotkanie.

9. Każdy uczestnik spotkania ponosi odpowiedzialność za własne koszty związane z uczestnictwem w spotkaniu.

10. Dorota Chomontowska zastrzega sobie prawo do odmowy udziału w spotkaniach osobom, których intencje są skierowane przeciwko Dorocie Chomontowskiej lub jego założycielom.

11. W przypadku wykrycia przez organizatorów lub uczestników mowy nienawiści lub obelg wobec któregokolwiek z uczestników, prelegentów lub organizatorów, osoba odpowiedzialna za takie zachowanie zostanie natychmiast usunięta ze spotkania, bez możliwości zwrotu pieniędzy, oraz zablokowana przed udziałem w przyszłych spotkaniach organizowanych przez Dorotę Chomontowską

12. W przypadku braku chęci otrzymywania informacji od firmy Diamond Property Network Ltd. skontaktuję się z firmą, aby wyrazić swój sprzeciw lub zrezygnować z subskrypcji na adres info@dorotachomontowska.com

13. Regulacje obowiązują od chwili rejestracji na spotkanie do jego zakończenia.

Ochrona Danych Osobowych (GDPR):

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych (RODO) i brytyjskimi przepisami o ochronie danych, Dorota Chomontowska (dalej “Firma”) jest administratorem Państwa danych osobowych. Dane te są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Państwa dane osobowe, takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia na bilety na spotkania Doroty Chomontowskiej oraz w celach marketingowych, promocyjnych i informacyjnych. Państwa dane mogą być używane do przesyłania informacji o produktach, usługach, wydarzeniach i ofertach Firmy.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do zakupu biletu oraz otrzymywania informacji marketingowych. Niepodanie danych może uniemożliwić realizację zamówienia oraz otrzymywanie informacji marketingowych.

Państwa dane mogą być udostępniane podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Firmy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Firma stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić bezpieczeństwo Państwa danych osobowych.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, a także zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Zgoda na Użycie Wizerunku:

Wyrażam zgodę na użycie mojego wizerunku w materiałach promocyjnych, reklamowych i informacyjnych dotyczących spotkań organizowanych przez Dorotę Chomontowską . Zgoda obejmuje publikację zdjęć i nagrań wizerunku na stronie internetowej Firmy, w mediach społecznościowych oraz innych nośnikach promocyjnych.

Zgoda jest udzielana na czas nieokreślony, jednak może zostać wycofana na piśmie w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Wyrażenie zgody na użycie wizerunku nie jest warunkiem zakupu biletu, a udziela się jej dobrowolnie.

Prosimy o uważne zapoznanie się z powyższym oświadczeniem i zgodą. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z naszym Biurem Obsługi Klienta pod adresem Dorota Chomontowska 92 Izod Road CV212JY) Dziękujemy za zaufanie i korzystanie z naszych usług.